โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )      

 
 
นายสุพัฒน์ อินหาญ
ครู ผู้สอน
 
ประวัตส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
 
เกมส์กาศึกษา Corel Video x9
เกมส์เขาวงกต
เกมส์แบบทดสอบ
เกมส์ตอบคำถาม
เกมส์เปิดกล่อง
เกมส์จับคู่
เกมส์คู่ตรงกัน
 

    
 
 
 

 
 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญ
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
s