ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 

ชั้น
จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
75
66
141
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
61
65
126
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
60
62
122
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
47
60
107
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
21
45
66
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
45
44
89
3
รวมทั้งสิ้น
309
342
651
19

       ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ตามกลุ่มสาระการเรียนยรู้

บุคลากร
จำนวนบุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหาร
2
-
2
ภาษาไทย
-
4
4
คณิตศาสตร์
1
2
3
วิทยาศาสตร์
1
5
6
สังคมศึกษาฯ
2
2
4
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
3
ศิลปะ
2
1
3
การงานอาชีพฯ
3
2
5
ภาษาต่างประเทศ
3
3
6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
รวมทั้งสิ้น
16
21
37


 


ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

| กลับหน้าหลัก |

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter