โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    


     
 

       ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 

ชั้น
จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
75
86
157
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
90
80
170
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
54
71
125
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
46
59
105
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
37
53
90
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
27
53
80
3
รวมทั้งสิ้น
296
472
768
21

       ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ตามกลุ่มสาระการเรียนยรู้

บุคลากร
จำนวนบุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหาร
2
1
1
ภาษาไทย
-
5
5
คณิตศาสตร์
1
5
6
วิทยาศาสตร์
1
10
11
สังคมศึกษาฯ
1
4
5
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
4
ศิลปะ
2
1
3
การงานอาชีพฯ
1
1
1
ภาษาต่างประเทศ
1
5
6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
รวมทั้งสิ้น
12
39
43


 


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| กลับหน้าหลัก |

 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter