โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    
:: กิจกรรมยามเช้า::
แผนผังของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา