//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
:: กิจกรรมยามเช้า::
แผนผังของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา