บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนุสรา สุกระ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพิมลพรรณ อัมพุประภา

นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ

นางนันทิยา แสนสุวรรณ


 


นางสาวณิชานันทน์ ราษฏร์สุดใจ
 


ว่า ร.ต.หญิงกรัณฑรัตน์ ถาวร

 

     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter