โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    

ปรัชญาของโรงเรียน
วินัยดี        คุณธรรมเด่น             เน้นความรู้                คู่ชุมชน

พุทธศาสนสุภาษิต
สุขา          สงฺฆสฺส     สามคฺคี


สีประจำโรงเรียน
ม่วง          คือความเข้มแข็ง  อดทน
เหลือง       คือแสสว่าง  ความเจริญรุ่งเรืองดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกโพทะเล


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปในดอกบัว

| กลับหน้าหลัก |

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
289 หมู่7 ถ.กำแพง-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-736-235
E-Mail webmaster : wangphet_pat@hotmail.com