ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2552
 
ทัศนศึกษา ม.๑-๒ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (บึงฉวาก ตลาดร้อยปี เขื่อนเจ้าพระยา)


การทดสอบความรู้ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒


กลับหน้าหลัก

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖