ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
 
ภาพกิจกรรม การมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี  ปีการศึกษา 2554
วันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2553
ภาพกิจกรรม วัคซีนใจ ป้องกันภัย ท้องวัยทีน
ภาพกิจกรรมวันโลกวิชาการ "วันดอกโพทะเลบาน" ปีการศึกษา 2553
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2553
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 (จ.เชียงราย)
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (ค่ายสฤทธิ์เสนา จ.พิษณุโลก)
ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 (จ.เชียงราย)

กลับหน้าหลัก

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖