ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
 
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2554
ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ภาพยนต์สั้นและการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานทักษะวิชาการ  ปีการศึกษา  2554
"โครงการ ค่ายนักประดอษฐ์รุ่นใหม่ ๒๕๕๕ "
"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.๑และ ม.๒ "
"กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา"
"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี นักเรียนชั้น ม. 3 "
"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมวันคริสต์มาส"
"กิจกรรมต้อนรับคุณครูนันทิยา ส่งผอ.สมชาย และต้อนรับ ผอ.เผดิม รัตถา "
ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
โครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง(ATDEM) ณโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำรวจภายในจังหวัดกำแพงเพชร 3 อำเภอ 1.อำเภอเมือง 2. อำเภอไทรงาม 3. ดำเภอลานกระบือ
ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2554
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2554
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวชิรปราการ งานศิลปหัตถกรรม
สวนสนามลูกเสือ-เสตรสารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  วันที่ 18 พ.ย. 54
บริจาคโลหิต วันที่ 9 พ.ย. 54 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
กิจกรรมอบรมธรรมศึกษา วันที่ 7-9 พ.ย. 54 ณ วัดหนองปลิง""
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยอุทกภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์ วันที่ 4 พ.ย. 54 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ฯ
ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียน .....
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียน
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ฯ 100 ปี ลูกเสือไทย
 กิจกรรมการอบรม ยุวชลกร ณ.โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิยา
กิจกรรมการอบรมป้องกันภัยท้องวัยทีน โดยนิคมฯร่วมกับโรงพยาบาลทุงโพธิ์ทะเล เมือวันที่ 11 ก.ค. 54
ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 54
ภาพกิจกรรม วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2554
การประเมิน ภายนอกรอบที่สาม โดย สมศ. ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2554
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 08/06/54
บริจาคโลหิตครั้งที่ 1/1554
ภาพกิจกรรม "รายการวิทยุ สวท.กำแพงเพชร รัฐสภาของเรา" เมื่อวันที่ 27 พ.ค.54
ภาพกิจกรรม "ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ปี 2554 " ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 54

กลับหน้าหลัก

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖