ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรมเข้าต่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 แล ะ2
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนากระบงนการเรียนรู้แก่เด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 "ได้รับการสนับสนุนจาก นิคมสร้างตนเอง
และโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา " จัดกิจกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
โครงการ"อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"   ได้รับการสนับสนุจนากเทศบาลตำบลนิคมฯ
ร่วมกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 57
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวัสดีปีใหม่ 2557
วันพ่อแห่งชาติ 2556
ยินดีต้อนรับคุณครู นุสรา สุกระ จากโรงเรียนบ้านคลองแขยง
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมุงกฎเกล้าเจ้าหยู่หัว
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดงซ่อม และ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ชนะเลิศ กีฬาเปตองสัมพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 12-14 กันยายน 2556
   VDO อบรมธรรมะ ปีการศึกษา 2556
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
แข่งขันกีฬา "จตุรมิตร สามัคคี" 2556 (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2)
กิจกรรมสวนสนาม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2556
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
31พฤษภาคม วันงดสูบบุรี่โลก
เตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2556 ณ ห้องโสตฯ
พบปะสังสรรค์ศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี 2556
ภาพกิจกรรมการประกวดการแห่บั้งไฟและขบวนเชิ้ง ปี2556
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (ขบวนเซิ้งสวยงาม)
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
   

กลับหน้าหลัก

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖