ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558
 
 
นักเรียนสอบได้โควต้า ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2558
อบรมค่ายผู้นำภายในสถานศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
กิจกรรมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาต ปี 2558
ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ปี 2558
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการเจตนิพัทน์ คุ้มคำ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
อบรมธรรมะ นักเรียนชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
บุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
   

กลับหน้าหลัก

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖