ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560
 
 
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันชวิราวุธ 25 พฤศจิกายน
กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 2560
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันงดสูบบุรี่โลก
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
   

กลับหน้าหลัก

เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖