ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา     

"กิจกรรมวัน ไหว้ครู  วันสุนทรภู่  ต่อต้านยาเสพติด "

วันไหว้ครูผู้อำนวยการจุดเทียนธูป บูชาพระฯ
คณะกรรมการนักเรียนกล่าวคำไหว้ครู
ตัวแทนนักเรียนถือพาน
นักเรียนเตรียมถวายพาน
ส่งพานให้ผู้อำนวยการ
นักเรียนส่งกรวยดอกไม้


นักเรียนกราบคุณครู
มอบวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดี
มอบวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดี
มอบวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดี


มอบวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดี
รางวัลชนะเลิศการประกวดพานวันสุนทรภู่
ท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิด กิจกรรมสุนทรภู่


การแสดงละครของพี่ๆ ม.6


ละครเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน


นักแสดงแสดงอย่างเต็มความสามารถ


ตัวแทนนักแสดงกล่าวคำกลอน...


ตัวแทนนักเรียน ร่วมเป็นพิธีกร


นักเรียนร่วมกิจกรรมการตอบปัญหา


การแสดงของน้องๆ ม.3


พิธีการกล่าวปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่


วันต่อต้านยาเสพติดเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด


นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์


ป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด


ป้ายรณรงค์


เตรียมความพร้อม


คณะครูและนักเรียนร่วมเปิด ศูนย์ To Be Number 1


คณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง


คณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง


การแสดงของตัวแทนแกนนำ To Be Number 1


คุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด


การแสดงของน้องๆ ม. 1


มอบรางวัลให้กับนักแสดงโดย ผู้ดูแลระบบ วันที่ 24 มิถุนายน 2554
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖