//ทำให้เว็ปเป็นสีเทา //สิ้นสุด
หน้าหลัก =============== หลักสูตร ============== สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ ============ ภาพกิจกรรม ============= ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

นายสุพัฒน์  อินหาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายพงษ์เทพ   นาคอ้น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี


นายณัฏฐชัย  เหมือนอินทร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 

นางสาวพรชนก  จันทร์เดช
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
     
     
     
     
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๓๖๒๓๖
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญและนางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter