หน้าหลัก หลักสูตร บุคลากร สาขาวิชา/แหล่งเรียนรู้ โครงการ/ชุมนุม ผลงานนักเรียน

 
นายสุพัฒน์  อินหาญ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
 

 ใบความรู้ Flash cs5.5

ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 7


 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
289 หมู่7 ถ.กำแพง-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-736-235
E-Mail webmaster : wangphet_pat@hotmail.com