โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )      

 
 
ดร.จรรยา ศรีสาร
ผู้บริหารสถานศึกษา

 
แผนผังของโรงเรียน
แผนผังของโรงเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
  ผลงานนักเรียน
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพม.กำแพงเพชร
สำนักงาน(สพฐ.)
สพป.กำแพงเพชร
E-Office สพท.
ทางด่วนหนังสือราชการ
 กระดานข่าว สพท.
เว็บครูไทย
 
 

 
หนังสือ/เอกสารภายใน
1. แบบรายงานการไปอบรมสัมมนา
2. ใบ ลา/หยุด ราชการ
3. ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
4. ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
5. แบบเขียนโครงการ/ประเมิน
6. เอกสารขออนุญาตไปราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๗ ถนน กำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์-โทรสาร  ๐๕๕-๗๔๑๗๗๙
webmaster : นายสุพัฒน์ อินหาญ
E-mail:supatinhan@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
s