Hello everyone

Thepprapat Thapthim

สวัสดีครับ

ผมชื่อ เทพประภัทร ทับทิม ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 6834 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 188 หมู่ 8 ตำบล หนองทอง อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร สิ่งที่ชอบ เครื่องดนตรี สิ่งที่ไม่ชอบ - สัตว์ที่ชอบ แมว สัตว์ที่ไม่ชอบ งู อาหารที่ไม่ชอบ ปูจั๊กจั่น อาหารที่ชอบ เนื้อย่าง

เมนู

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

สิ่งที่ชอบ

ความใฝ่ฝัน

ลิงค์มาที่เว็บไซต์..thainextstep

be.Thepprapat Thapthim...0620399766..@gmail.to.dragonweccg@gmail.com