หน่วยแสดงผล

ี่ช่วยให้สามารถมองเห็นการทำงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

01.จอภาพ Monitor มอนิเตอร์
หน่วยแสดงผลที่ช่วยให้

สามารถมองเห็นการทำงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 
02.เครื่องพิมพ์ Printer พรินเทอร์

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ สามารถพิมพ์งานกระดาษ

หน้ากว้างได้ทั้งงานสี

ีและขาวดำ ด้วยระบบพ่นหมึก

 

 

03.ลำโพง Speaker
หน่วยแสดงผลที่ช่วยเพิ่มสีสัน

ในการใช้คอมพิวเตอร์
แสดงผลเป็นเสียงต่างๆ

ตามโปรแกรม์

 

04.เครื่องพิมพ์อิงค์เจต Inkjet Printer
ระบบพ่นหมึก ใช้งานในระดับสำนักงาน

หรือในบ้านสามารถพิมพ์ได้

ทั้งงานสีและขาวดำ์

 
  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 01กันยายน พ.ศ.2553