Flashdrive หรือมักเรียกกันว่า JumpDrive, Pocket drive, Pen drive หรือ Thumb drive เป็นหน่วยความจำแฟลชที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB (ปัจจุบันสามารถใช้งานได้กับ USB 1.1 และ 2.0 ) ทำหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก ทำให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลในปริมาณมากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากมีขนาดเล็กทำให้สามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อ หรือสายคล้องคได้ เมื่อจะใช้งานก็เพียงเวียบลงในพอร์ต USB ก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลในFlashdrive ลงในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ได้ทันที


ขนาดของ Flashdrive

มีขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือ เหมือนคำว่า "Thumb" ที่แปลว่าหัวแม่มือ ขนาดของแต่บริษัทผู้ผลิตก็จะแตกต่างกัน เช่น Flashdrive ของบริษัทโซนี่ จะมีขนาด 1x3.62x0.5 นิ้ว ในขณะที่ของ Cruzer จะมีขนาด 20.82x74.85x8.52 มม.

ด้านความจุ ก็มีให้เลือกมากมาก ตั้งแต่ 16 MB ,32 MB , 64 MB , 128 MB , 256 MB , 512 MB ,1 GB ,2 GB, 4 GB ซึ่งเป็นความจุสูงสุด ส่วนความเร็วในการอ่าน/เขียนก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับความจุ ซึ่งถ้าเป็นของบริษัทโซนี่ ความเร็วจะอยู่ที่ 5.5 และ 1.0 Mbps (เมกะบิตต่อวินาที) ในขณะที่ของ Cruzer ความเร็วการอ่าน/เขียนจะอยู่ที่ 15 และ 13 Mbps ในบางรุ่นจะมีสวิตช์เพื่อป้องกันการเขียนทับ รวมทั้งมีรหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้ไดร์ฟดังกล่าว

 

จุดเด่นของFlash drive คือ

ความสะดวกในการพกพา การใช้งานที่ง่าย เพียงแค่มีพอร์ตยูเอสบี ระบบปฏิบัติการ ก็สามารถมองเห็นเป็น ไดร์ฟตัวหนึ่ง ปัจจุบันเคร่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP ก็สามารถสนับสนุนการทำงานของ Thumb drive ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องติดตั้ง driver

ของFlash drive ที่ใช้งานในปัจจุบัน เช่น ใช้อ่านข้อมูลอย่างเดียว ใช้อ่านข้อมูลและเป็นเครื่องเล่น MP3 ใช้อ่านข้อมูลและสามารถบูตเครื่อง เพื่อทำหน้าที่เรียกระบบปฏิบัติการจากThumb drive ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเรียกใช้จากฮาร์ดดีสก์ ใช้อ่านข้อมูลและเป็นกล้องดิจิตอลด้วย

ปัจจุบันจะเห็นว่า Flash drive เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก