ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1-3

โดยรวบรวมภาพและสรุปความรู้เกี่ยวกับ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นซึ่งอยู่ในระบบการทำงาน

ของคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพและข้อความต่างๆ ซึ่งผู้จัดทำ

ไม่ได้หวังผลทางการค้าแต่อย่างใด

 


การทำงาน

 

เริ่มที่ว่าระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

 

รับข้อมูลประมวลผลแสดงผล

 

 

ขอขอบคุณ

 

ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากเนื้อหาเหล่านี้

 

มีความสุขกับโลกออนไลน์ที่กว้างใหญ่นี้ครับ

 

         จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2553