Memory Stick

เป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็กเท่าหมากฝรั่ง ผลิตโดยบริษัทโซนี และนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ จากทางบริษัทโซนีที่เป็นผู้ผลิต สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ คอมพิวเตอร์Notebook เครื่อง PDAเป็นต้น สะดวกต่อการพกพา มีคุณสมบัติป้องกันการเขียนทับเช่นเดียวกับ smart media memory stick มีขนาด 50 x 21.5 มม. หนา 2.8 มม. ความจุเริ่มต้นตั้งแต่ 4 MB จนถึง 1GB และมีแนวโน้มจะมีขนาดความจุมากขึ้น อ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 2.45 MBps และเขียนด้วยความเร็ว 1.8 MBps
ข้อดี:
1. มีความรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลในระดับที่สูงกว่า 1 MBps
2. ช่วยให้การเขียนอ่านข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย:
1. มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่น ๆ
2.ใช้ได้กับอุปกรณ์ของโซนี่เท่านั้น


Smart Media

ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1995 เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบ solid state ที่มีขนาดเล็ก ขนาด 45 x 37 มม. และเบามาก ความบางเพียง 0.8 มม. สามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวก ใช้กำลังไฟต่ำ โดยด้านหนึ่งของการ์ดจะมีแผ่นทอง ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 22 ส่วน ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันการเขียนทับ โดยการปิดสติ๊กเกอร์สีเงินทับบริเวณที่กำหนด มีขนาดความจุของข้อมูลให้เลือกใช้หลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้

จุดด้อยของ Smart Media
1. การแตกหักง่าย เพราะความบางเบา ค่อนข้าระวังรักษายาก เนื่องจากหน้าสัมผัสที่เป็นแผ่นทองเหลืองอาจเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าสัมผัส
2. มีราคาสูง

Multimedia Card หรือที่นิยมเรียกว่า MMC เป็นการ์ดที่มีขนาดเล็กเท่าแสตมป์ คือกว้าง 24 มม. ยาว 32 มม. และหนา 1.4 มม. มีความจุสูงถึง 128 เมกะไบต์ นิยมใช้ก็บข้อมูลประเภทเสียง MP3 ในเครื่องเล่นแบบพกพา และมีการนำมาใช้ในอุปกรณ์ PDA ทั้งที่เป็น Pocket PC และ Plam