กลุ่มนักเรียนชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนนิคมทุุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ปีการศึกษา 2553

นาย กิตติพงษ์ ฉ่ำสอน เลขที่ 24

                                                                    นาย ไพรัตน์ เทพนรงค์ เลขที่ 07

                                                                                                                                         นายจิรศักดิ์ ด้วงเหม เลขที่ 04
ชมรม คนกู้ภัย สว่าง44