:: กิจกรรมยามเช้า::
กิจกรรมยามเช้า
เวลา
รายการกิจกรรม
07.55 น. รอสัญญาณ
08.00 น. เตรียมเข้าแถว ฟังเพลง
1. มาร์ชกำแพงเพชร
2. มาร์ชทุ่งโพธิ์ทะเล
08.18 น. เคารพธงชาติ
08.20 น. สวดมนต์ไหว้พระ คำขวัญ คำปฏิญาณ
08.23 น. สมาทานศีล 5 ทำสมาธิ
08.28 น. กิจกรรมโฮมรูม
08.30 น. เข้าห้องเรียน เริ่มเรียน