โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ( ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย )
    จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
- จำนวนอาคารเรียน ๒ หลัง                            
- จำนวนเรียนชั่วคราว ๑ หลัง
-  จำนวนโรงฝึกงาน ๒ หลัง
-  จำนวนอคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง

 

 


อาคาร ๑
เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 


   

 


อาคาร ๒
เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 

 

 

 


 

อาคารเรียนชั่วคราว
เป็นอาคารเรียนเกษตร

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 

 

 

 


อาคารฝึกงานวิชาคหกรรม
     - อาคารฝึกงานวิชางานบ้าน
          ช่างเย็บผ้า
          ช่างทำขนม
          ช่างเย็บปักทักร้อย
          ช่างอาหาร
          ช่างประดิษฐ์
         

 

 


อาคารฝึกงานวิชาอุตสาหกรรม
- อาคารฝึกงานวิชาช่าง
ช่างไฟฟ้า
ช่างเขียนแบบ
ช่างปูน
ช่างไม้
ช่างโลหะ
ช่างยนต์

 


อาคารพละศึกษาและศูนย์กีฬา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

 

| กลับหน้าหลัก |
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
289 หมู่7 ถ.กำแพง-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-736-235
E-Mail webmaster : wangphet_pat@hotmail.com