หน่วยคิดคำนวณ

ทำหน้าที่คิดคำนวณ ประมวลผล
คำสั่งนับล้านคำสั่งเพียงเสี้ยววินาที

 
01.ซีพียู CPU : Central Processing Unit
หน่วยประมวลผลกลาง
 
02.ซีพียู CPU

ทำหน้าที่คิดคำนวณ

ประมวลผลคำสั่งนับล้านคำสั่ง

เพียงเสี้ยววินาที บางครั้ง

เราเรียกไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ ชิป Chip

 

 

03.แรม RAM

: Random Access Memmory
หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ

ที่เครื่องโหลดขึ้นมา ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน

ของซีพียูข้อมูลต่างๆที่โหลดขึ้นมา

จะถูกลบไปเมื่อปิดเครื่อง

 

04.แคช Cache
หน่วยความจำแคช

ทำหน้าที่เสมือนถังเก็บข้อมูล
ที่ช่วยให้ซีพียูทำงานได้รวดเร็ว

ขึ้นจากการดึงข้อมูล
ที่เคยโหลดแล้วมาใช้งาน

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 01กันยายน พ.ศ.2553